Now showing items 1-20 of 220

  • Debate sobre clubes de leitura 

   Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Palaoro, Pedro; Palaoro, Pedro (2020-02-15) [Audio]
  • Entrevista com Alcy Cheuiche 

   Cheuiche, Alcy; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Palaoro, Pedro; Palaoro, Pedro (2019-10-05) [Audio]
  • Entrevista com Alexandre Haubrich 

   Teixeira, Luiz Sperotto; Palaoro, Pedro (2019-01-05) [Audio]
  • Entrevista com Alex Cardoso 

   Palaoro, Pedro; Cardoso, Alex; Palaoro, Pedro; Rodrigues, Deborah; Palaoro, Pedro (2022-07-16) [Audio]
  • Entrevista com Alfredo Aquino 

   Palaoro, Pedro; Aquino, Alfredo; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Rodrigues, Deborah; Palaoro, Pedro (2022-12-10) [Audio]
  • Entrevista com Alice Dubina Trusz 

   Trusz, Alice Dubina; Heizelmann, Cláudia Petersen; Teixeira, Luiz Sperotto; Nogueira, Manoela Farias; Heinzelmann, Cláudia Petersen (2016-08-20) [Audio]
  • Entrevista com Alice Ruiz 

   Costa, Alexandre; Ruiz, Alice; Heinzelmann, Cláudia Petersen; Teixeira, Luiz Sperotto; Nogueira, Manoela Farias; Heinzelmann, Cláudia (2015-05-07) [Audio]
  • Entrevista com Altair Martins 

   Palaoro, Pedro; Martins, Altair; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Rodrigues, Deborah; Palaoro, Pedro (2021-06-26) [Audio]
  • Entrevista com Altair Martins 

   Martins, Altair; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Palaoro, Pedro; Palaoro, Pedro (2019-10-19) [Audio]
  • Entrevista com Amílcar Bettega 

   Bettega, Amílcar; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Palaoro, Pedro (2021-02-13) [Audio]
  • Entrevista com Ana Dos Santos e Delma Gonçalves 

   Palaoro, Pedro; Santos, Ana Dos; Gonçalves, Delma; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Rodrigues, Deborah; Palaoro, Pedro (2021-08-28) [Audio]
  • Entrevista com André Timm 

   Palaoro, Pedro; Timm, André; Palaoro, Pedro; Soares, Deivid Ribeiro; Rodrigues, Deborah; Palaoro, Pedro (2022-05-14) [Audio]
  • Entrevista com Antônio Sanseverino 

   Sanseverino, Antônio Marcos Vieira; Heinzelmann, Cláudia Petersen; Teixeira, Luiz Sperotto; Nogueira, Manoela Farias; Costa, Alexandre (2016) [Audio]
  • Entrevista com Antônio Xerxenesky 

   Palaoro, Pedro; Xerxenesky, Antônio; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Rodrigues, Deborah; Palaoro, Pedro (2021-10-02) [Audio]
  • Entrevista com a Prof. Dra. Rita Terezinha Schmidt 

   Schmidt, Rita Terezinha; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Palaoro, Pedro (2018-03-10) [Audio]
  • Entrevista com Arnaldo Antunes 

   Antunes, Arnaldo; Heinzelmann, Cláudia Petersen; Teixeira, Luiz Sperotto; Nogueira, Manoela Farias; Heinzelmann, Cláudia Petersen (2017-05-13) [Audio]
  • Entrevista com Arthur de Faria 

   Palaoro, Pedro; Fogassi, Luis; Gomes, Geferson; Faria, Arthur de; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Rodrigues, Deborah; Palaoro, Pedro (2022-11-26) [Audio]
  • Entrevista com Arthur de Faria 

   Faria, Arthur de; Rosa, Thayse Uchoa de Souza; Teixeira, Luiz Sperotto; Nogueira, Manoela Farias; Heinzelmann, Cláudia Petersen; Gomes, Jéferson; Fogassi, Luiz (2017-06-03) [Audio]
  • Entrevista com Arthur Nestrovski 

   Nestrovski, Arthur; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Palaoro, Pedro; Palaoro, Pedro (2019-09-07) [Audio]
  • Entrevista com Atena Beauvoir 

   Palaoro, Pedro; Roveda, Atena Beauvoir; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Rodrigues, Deborah; Palaoro, Pedro (2022-02-12) [Audio]